Verksamhetsområden

Allmän Civilrätt

 • Allmän avtalsrätt
 • Konsumenträtt
 • Skadeståndsrätt
Arbetsrätt
Arvsrätt

 • Boutredningar och dödsboförvaltning
 • Testamenten och därtill sammanhängande frågor
 • Gåvor, laglott och därtill sammanhängande frågor
Brottmål

 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Enskilt åtal
Entreprenadrätt

Familjerätt

 • Bodelning inom äktenskap samt vid äktenskapsskillnad
 • Samboförhållanden/samboavtal och därtill sammanhängande frågor
 • Äktenskapsförord och därtill sammanhängande frågor
 • Äktenskapsskillnad och därtill sammanhängande frågor
 • Vårdnad om barn, umgängesrätt med barn
 • Verkställighetsfrågor
 • Underhåll till barn
 • Underhåll till make/maka
 • Faderskapsfrågor
Fastighetsrätt
Förvaltningsrätt

 • Överklaganden av beslut från Skatteverket
 • Överklaganden av beslut från Länsstyrelsen
 • Överklaganden av beslut från Kommuner
 • Överklaganden av beslut från Försäkringskassan
 • Överklaganden av beslut från Migrationsverket
 • Utlänningsrätt inklusive offentligt biträde vid asylsökan/förvarvsbeslut
Internationell privaträtt

 • Boutredningar med internationell anknytning
 • Bodelning/äktenskap/barnrätt med internationell anknytning
Småföretagarjuridik