Vi biträder klienter inom ett brett spektrum av humanjuridiken samt den allmänna civil- och förmögenhetsrätten. Advokatbyrån har härvid mycket lång erfarenhet, samt besitter en stor samlad juridisk kompetens och processvana inom de rättsområden vi är verksamma i. Nedan kan Du läsa närmare om de rättsområden där vi kan erbjuda Dig juridisk hjälp eller rådgivning.

 

Oavsett anledning till att Du vänder Dig till oss, kan Du alltid förvänta Dig ett personligt, lojalt och tryggt engagemang där våra medarbetare anammar ett helhetsperspektiv på Din situation. I detta ingår att vi, när så är påkallat -vilket ofta är fallet inom exempelvis familjerättsliga och arvsrättsliga spörsmål – även beaktar rena mänskliga aspekter vid sidan av de juridiska, för att i möjligaste mån hjälpa Dig till en så långsiktigt hållbar lösning som möjligt.Vi har under många år fått förtroendet att vara juridiska rådgivare åt både mindre
och mellanstora svenska företag liksom åt privatpersoner samt att företräda dem
inför motparter, domstolar och myndigheter.